Vilniaus Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia gali rinktis ir darbuotis tik dėl tik savanoriškų aukų. Iš savaitinių aukų mes išlaikome pastorių, nuomojamės patalpas, organizuojame savaitinius susitikimus, stovyklas, renginius  ir t.t.

Bendruomenės žmonės aukoja ne tik dėl to, kad Šventajame Rašte esame skatinami pasitikėjimą Dievu išreikšti skirdami dalį savo uždarbio, tačiau ir dėl to, kad jie trokšta pamatyti mūsų bažnyčios misiją įgyvendintą. Net jeigu nesate mūsų bendruomenės narys, bet pritariate mūsų vizijai, kviečiame prisijungti prie mūsų maldomis bei aukojant finansiškai.

Jūs galite mus paremti:
• 1–2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pervedimu;
• vienkartine finansine parama;
• nuolatine finansine parama.
Dėkojame už palaikymą ir jūsų paramą!

Mūsų sąskaita € / Eurais

VILNIAUS LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA
Įmonės kodas: 192100637
Adresas: VILNIUS, SUBAČIAUS G. 6-30
Banko sąskaitos Nr.  LT76 7300 0100 7592 0976
Bažnyčios bankas: AB „Swedbank“