IMG_1239Artūras Rulinskas: „Keletą žodžių apie save. Man 47 metai, esu Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios pastorius, vyras ir tėvas, auginantis tris sūnus. Taip pat dirbu dėstytoju Evangeliniame Biblijos Institute, esu tarybos narys Lietuvos Biblijos skaitymo draugijoje. Šalia šių veiklų studijuoju bažnytinės tarnystės doktorantūroje Acadia Universitete, Kanadoje. Laisvalaikiu mėgstu skaityti, bendrauti su žmonėmis, būti gamtoje, keliauti.

Vaikystėje ir ankstyvoje jaunystėje beveik neteko susidurti su krikščionišku tikėjimu, nes šeima, kurioje augau, praktikavo laisvamanišką požiūrį į gyvenimą. Būdamas 25 metų patyriau išgyvenimą, kurio metu man tapo labai aišku, kad šis pasaulis nėra atsitiktinis, bet jį valdo Dievas; ir kad aš nebenoriu gyventi gyvenimo, neturinčio prasmės. Ieškodamas Dievo žmonių, nusprendžiau apsilankyti nedideliame netradicinio krikščioniško tikėjimo žmonių susirinkime Šiauliuose. Tiems žmonėms rūpėjo tokie dalykai kaip Biblijos skaitymas, giesmių giedojimas ir maldos, susitikimai savaitės bėgyje pokalbiams apie Dievą ir gyvenimą. Pats gana greitai tapau šios krikščioniškos bažnyčios, kuri garbino Kristų, dalimi. Joje man buvo gana lengva rasti bendrą supratimą su kitais tikinčiaisiais, nes dauguma iš jų į bažnyčią atėjo su panašia praeitimi – gyvenimu be Dievo.

Pirmaisiais savo tikėjimo gyvenimo metais kilo noras pažinti Dievą ir gyventi jam tarnaujant. Atsiradus galimybei išvykau mokytis į teologinę seminariją Kanadoje, kurią baigęs po trijų metų grįžau į Lietuvą (1998), įsikūriau Vilniuje ir pradėjau tarnystę bažnyčioje. Nuo to meto čia ir gyvenu. Savo gyvenimo viziją įvardyčiau kaip „Džiaugtis Dievu ir būti nuolatiniame ryšyje su Juo”, o savo misiją suprantu kaip „Sekti Kristų ir tarnauti Jo bažnyčioje padedant žmonėms geriau Jį pažinti.”