Mūsų vizija

Padėti kiekvienam pažinti Jėzų Kristų.

Mūsų misija

Mylėti, liudyti ir tarnauti sekant Jėzumi Kristumi.

Mūsų tikslai

  1. Tikslingai išugdyti (ugdomi) lyderiai tarnystėms.
  2. Žmonės mokomi ir skatinami augti (auga) Dievo pažinime. Dievo meilė ir malonė matoma tarpusavio santykiuose.
  3. Evangelizacija yra gyvenimo būdas.
  4. Kristaus paliepimo (Mt 28,18-20) vykdymas tautose.