„Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote“ (1 Tes 5:11)

Vienas iš Vilniaus Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios tikslų yra mokyti ir skatinti žmones augti Dievo pažinime. Kai susitinkame su kitais tikinčiaisiais, mes galime geriau pažinti Dievą, kartu studijuoti Bibliją, mokytis, augti bei pasidalinti su kitais, kaip Dievas veikia kiekvieno iš mūsų gyvenime.

Namų grupelė – tai vieta, kurioje bažnyčios nariai bei lankytojai susitinka pabendrauti prie puodelio arbatos, pastiprinti bei padrąsinti vienas kitą tikėjime, kartu melstis ir studijuoti Dievo Žodį. Kiekvienas bažnyčios narys yra drąsinamas bei skatinamas prisijungti prie tokios grupelės, vykstačios vieno iš bendruomenės narių namuose.

Dažniausiai namų grupelės susitinka ten, kur patogu atvykti to Vilniaus rajono gyventojams. Šiuo metu namų grupelės vyksta trijuose Vilniaus rajonuose: Centre (Basanavičiaus g.), Užupyje (Krivūlės g.) bei Karoliniškėse (Kovaliuko g.)

Visus norinčius kviečiame prisijungti! Jeigu norėtumėte daugiau informacijos, susisiekite su Vita el.paštu vita.rulinskiene@gmail.com